Daňový bonus na dieťa v roku 2020 a všetko, čo potrebujete vedieť

danovy bonus

Podávali ste už tento rok daňové priznanie? Ak nie, máte ešte čas. Zistite, do kedy môžete v roku 2020 podať daňové priznanie a tiež, aké podmienky musíte spĺňať, aby ste si mohli uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na daňový bonus je nielenže potrebné patrične zdokladovať, ale aj si ho správnym spôsobom uplatniť v daňovom priznaní. Ako na to, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Hneď na úvod spomeňme, že podanie daňového priznania v roku 2020 je trošku iné ako pominulé roky. Termíny na jeho podanie totiž ovplyvnilo šírenie koronavírusu a tak vláda schválila odklad podania daňového priznania pre všetky právnické a fyzické osoby až do 30.6.2020, pričom od daňovníkov sa nevyžaduje žiadne oznámenie. Ak ste teda do konca marca nestihli podať daňové priznanie, stačí tak urobiť do posledného júnového dňa.

Spĺňate tri podmienky na uplatnenie daňového bonusu?

Na uplatnenie daňového bonusu je potrebné splniť tri základné podmienky. V prvom rade musia byť vaše zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo na rok 2020 predstavuje 3 480 eur. V tomto prípade nezáleží či ste zamestnanec, živnostník alebo SZČO.

Druhou podmienkou je vyživovacia povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu, ktoré daňový bonuss vami žije v spoločnej domácnosti. Daňový bonus je možné uplatniť si nielen v prípade starostlivosti o vlastné dieťa, ale aj o dieťa prevzaté do starostlivosti, či osvojené dieťa.

Tretia podmienka na to, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na dieťa je formálna. Ide teda o hodnoverné preukázanie nároku. Na tento účel je možné predložiť kópiu rodného listu – spravidla pri deťoch do 6 rokov veku. Následne sa už tento nárok obvykle preukazuje potvrdením o návšteve školy. Daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť od jeho narodenia, až po dovŕšenie 18 rokov veku, resp. až do 25 rokov, ak ide o denného študenta vysokej školy.

Podávate si daňové priznanie sami? Nezabudnite na daňový bonus!

danovy bonus aplikacia
Daňové priznanie online

Väčšina zamestnancov si daňový bonus uplatňuje prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý zaňho aj podáva daňové priznanie. Tým pádom zamestnancovi každý mesiac pribúda zvýšená mzda. Ak si ale daňové priznanie podávate sami, daňový bonus je potrebné uplatniť si v rámci priznania. So zložitým vypĺňaním daňového priznania sa už ale rozhodne nemusíte trápiť. Všetky záležitosti súvisiace s vašimi daňami môžete rýchlo vyriešiť pomocou aplikácie mojedane.sk.

You Might Also Like