Rodinné prídavky v EÚ: aké princípy sa pri nich uplatňujú?

rodinne pridavky v euPod pojmom rodinné prídavky si môžeme predstaviť všetky dávky sociálneho zabezpečenia, ktorými štát prispieva oprávneným osobám. V rámci krajín Európskej únie môžeme rozlišovať viacero rôznych dávok, ktoré sú rodinnými prídavkami, najčastejšie však ide o prídavky na deti. Aby sme vám problematiku rodinných prídavkov mohli priblížiť, pozrime sa na základné princípy, ktoré sa pri ich výpočte a vyplácaní v rámci Európskej únie uplatňujú.

V ktorej krajine máte nárok na rodinné prídavky?

rodinne privavky v eu

Ak máte trvalý pobyt na Slovensku a zároveň tu pracujete, prípadne podnikáte, je odpoveď na túto otázku jasná. Ste subjektom slovenského sociálneho poistenia. Ako to však je v prípade, ak pracujete v zahraničí, napríklad v Rakúsku alebo Nemecku? Na určenie toho, v ktorej krajine máte nárok na rodinne pridavky z Nemecka je rozhodujúce, či v danej krajine prispievate do systému sociálneho zabezpečenia a v akom rozsahu.

Určenie zodpovednej krajiny je ale otázkou aj ďalších kritérií, tým najdôležitejším je samozrejme miesto výkonu práce. Ak pracujete ale napríklad v dvoch rôznych krajinách, následne sa primárne zodpovedná krajina určuje podľa toho, v ktorej krajine žijú vaše deti.

Doplatenie rozdielu pri nároku na vyššie rodinné prídavky

rodinne pridavky v zahraniciV niektorých situáciách dochádza k celkom špecifickej situácii, kedy máte nárok na rodinné prídavky v oboch krajinách, avšak v primárnej krajine sú tieto dávky nižšie. V tom prípade máte nárok, aby vám „sekundárna“ krajina, kde sú dávky vyššie, doplatila rozdiel, ktorý vzniká medzi týmito dvoma dávkami.

Zásada rovnocennosti pri rodinných prídavkoch

Vyššie uvedené súvisí aj so zásadou rovnocennosti. Ak ste napríklad slovak pracujuci v Nemecku a prispievate rovnakou mierou do systému sociálneho zabezpečenia ako pracujúci Nemec, máte nárok na rovnaké rodinné prídavky, ako jeho nemecký kolega. Platí to pritom aj vtedy, ak deti Slováka zamestnaného v Nemecku žijú na Slovensku. Ak pracujete v zahraničí, zistite si, či máte nárok na rodinné prídavky zo zahraničia a v akej výške by ste ich mohli dostávať.

rodinné prídavky zo zahraničia

You Might Also Like